Abstract Line Art
Illustration of a Bird

Kajjan

Andersson

KROPPSAKTIVIST

OPINIONSBILDNING & FÖRELÄSNINGAR

Om

Kajjan

Illustration of a Bird
Abstract Line Art

Kajjan Andersson är feministisk opinionsbildare och en av landets mest profilerade kroppsaktivister. Hennes kroppsaccepterande och samhällskritiska inlägg på Instagram läses av tusentals varje dag. Hon har skrivit böckerna Livsviktigt. En handbok i kroppspositivt föräldraskap och Kroppskompass. Din guide till positivism, acceptans och motstånd.

Föreläsningar

Kroppspositivism är mycket mer än en trend på sociala medier.

Det är en rörelse som vill förändra hur vi ser på kroppar - våra egna och andras. Som flyttar fokus från kroppen som oändligt och ständigt bristfälligt projekt till kroppen som en accepterad och välkommen del av våra liv, helt oavsett hur den ser ut eller fungerar. En kroppspositiv föreläsning kan till exempel sätta rådande kroppsideal i sitt sammanhang och erbjuda strategier för att förhålla sig på ett sundare sätt till sin och andras kroppar. Men den kan också handla om hur en specifik verksamhet behöver jobba med kunskapsinhämtande, kroppslig mångfald och medvetenhet om samhällets fettförtryck.


Förutom föreläsningar håller Kajjan även i workshops, tar moderator- och programledaruppdrag samt agerar konsult till verksamheter som återkommande vill ha stöd i omställningen till kroppspositiva strategier.


För utbud av föreläsningar, se nedan.


Föreläsningar

Föreläsning 1: Måste jag älska min kropp? Kroppspositivism i praktiken.

Här börjar vi från grunden utifrån Kajjans senaste bok Kroppskompass - din guide till positivism, acceptans och motstånd. Vi reder ut vad kroppspositivism är, vad kroppsaktivister egentligen gör och varför de gör det. Är målet verkligen att alla måste älska sina kroppar eller räcker det att acceptera dem? Och var börjar man ens för att landa i en mer kroppsaccepterande relation till sin kropp?

Föreläsning 2: Kroppspositivt föräldraskap - vuxnas ansvar och barns rätt till en sund kroppsbild.

Med avstamp i Kajjan Anderssons debutbok Livsviktigt - en handbok i kroppspositivt föräldraskap djupdyker hon ner i det brinnande ämnet hur vi hjälper våra barn till en sund kroppsbild. Fallgropar, konsekvenser av barns kroppshat och strategier för att stärka relationen till kroppen - det här är föreläsningen för alla som vill rädda sina barn från kroppshat.

Föreläsning 3: Kroppslig representation och mångfald - vikten av att tilltala olika kroppar

Har du ett företag som på ett eller annat sätt arbetar med synen på kroppar? Kanske säljer ni kläder? Eller har en verksamhet som kretsar kring mat och hälsa? Kanske är det rörelse och träning ni sysslar med? Oavsett vilket är vikten av kroppslig representation stor i både verksamheten i stort och i marknadsföring och tilltal. Kajjan har erfarenhet av rollen som kroppspositiv konsult gentemot företag och anpassar föreläsningen utefter er verksamhets behov.

Kontakta Kajjan

För pressbilder, kontakta Kajjan direkt via mail. Pressbilder kopplade till böckerna finns via förlagslänken.

INSTAGRAM

FÖRLAG

Email

kontakt@karinkajjan.se